Cách trộn từ tiếng Nga

Công cụ học tiếng Nga này rất đơn giản, chỉ cần điền các từ vào rồi các chữ cái trong từ sẽ bị xáo trộn. Bạn có thể chọn phông chữ và cỡ chữ cũng như có hiện đáp áp hay không khi tạo bảng PDF.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.