Ako zakódovať ruské slová?

Toto je skvelý generátor pracovných listov na testovanie slovnej zásoby a pravopisu študentov ruštiny. Žiakom môžete zadať slová, ktoré majú zoradiť do správneho poradia. Stačí zadať slová oddelené medzerou alebo čiarkou. Každé jednotlivé slovo bude zakódované, ale váš zoznam bude zachovaný v rovnakom poradí. Pre pracovný list si môžete vybrať ruské písmo a jeho veľkosť.

Vytvorený pracovný list na výučbu ruštiny bude pripravený na vytlačenie vo formáte A4. Pri tlači si môžete vybrať, koľko pracovných listov chcete mať bez odpovedí a koľko s odpoveďami. Na pracovných listoch s odpoveďami sa zobrazí správny pravopis jednotlivých slov (tak, ako ste ich zadali) v rovnakom očíslovanom zozname ako na pracovných listoch bez odpovedí.

Po vytlačení pracovného listu s ruskými slovíčkami môžu vaši žiaci hneď začať s precvičovaním! Dokonca môžete žiakov poveriť, aby si sami označili svoju prácu - s týmito pracovnými listami si žiaci môžu skontrolovať svoje odpovede pomocou listu s odpoveďami.

Ak máte viac študentov, môžete z učenia urobiť hru a vyzvať študentov, aby zistili, kto dokáže v stanovenom čase vylúštiť najviac slov.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.