• Shift


 • a

 • b

 • v

 • g

 • d

 • e

 • jo
  yo
  ö

 • zh

 • z

 • i

 • y

 • k

 • l

 • m

 • n

 • o

 • p

 • r

 • s

 • t

 • u

 • f

 • h
  x

 • c

 • ch

 • sh

 • shh
  w

 • #

 • j

 • '

 • je
  ä

 • ju
  yu
  ü

 • ja
  ya
  q


Cách gõ văn bản tiếng Nga

Bàn phím tiếng Nga của chúng tôi rất dễ sử dụng. Bạn có thể chọn các chữ cái ở trên hoặc gõ bằng chữ Latinh. Nếu bạn gõ bằng chữ Latinh, công cụ sẽ chuyển đổi nó sang chữ Kirin. Vậy nếu bạn gõ ch nó sẽ trở thành ч. Chúng tôi có một công cụ riêng biệt để chuyển đổi hàng loạt chữ Latinh sang Kirin.





Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.