Chuyển đổi văn bản tiếng Nga sang dùng bảng chữ cái Do Thái

 • Shift


 • а
  е
  ё
  э

 • б

 • в
  о
  у

 • г

 • д

 • з

 • и

 • к
  я

 • л

 • м

 • н

 • п
  ф

 • р

 • с

 • т

 • х
  ц

 • х
  ц

 • ш
  щ


Chuyển chữ Kirin sang tiếng Do Thái (qua âm thanh)

Other pages and resources

You may also be interested in: