Jak poprzestawiać litery w rosyjskich słowach?

Jest to świetny generator arkuszy do sprawdzenia słownictwa i pisowni rosyjskich uczniów. Możesz zakodować słowa dla swojego ucznia, aby umieścić je w prawidłowej kolejności. Po prostu wpisz swoje słowa oddzielone spacją lub przecinkiem. Każde pojedyncze słowo zostanie zakodowane, ale twoja lista zostanie zachowana w tej samej kolejności. Możesz wybrać rosyjską czcionkę i jej rozmiar dla swojego arkusza.

Utworzony przez Ciebie arkusz do nauki rosyjskiego będzie gotowy do wydruku w formacie A4. Podczas drukowania możesz wybrać, ile arkuszy ma być bez odpowiedzi, a ile z odpowiedziami. Arkusze z odpowiedziami pokażą poprawną pisownię każdego słowa (tak jak je wpisałeś) w tej samej numerowanej liście, co arkusze bez odpowiedzi.

Po wydrukowaniu arkusza z rosyjską jajecznicą, Twoi uczniowie mogą zacząć ćwiczyć od razu! Możesz nawet zachęcić uczniów do zaznaczania własnej pracy - dzięki tym arkuszom uczniowie mogą sprawdzić swoje odpowiedzi, korzystając z arkusza odpowiedzi.

Jeśli masz wielu uczniów, możesz użyć go do zrobienia gry z nauki, rzucając wyzwanie uczniom, aby zobaczyć, kto może odszyfrować najwięcej słów w określonym czasie.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.