Kuidas segi ajada vene sõnu?

See on suurepärane töölehe generaator, millega saab testida vene keele õppijate sõnavara ja õigekirja. Saate sõnu segamini panna, et õpilane saaks need õigesse järjekorda panna. Sisestage lihtsalt sõnad, mis on eraldatud tühiku või komaga. Iga üksik sõna segatakse kokku, kuid teie nimekiri jääb samasse järjekorda. Saate valida oma töölehe jaoks vene kirjastiili ja selle suuruse.

Loodud vene keele õppimise tööleht on valmis A4-formaadis printimiseks. Trükkimisel saate valida, mitu töölehte soovite saada ilma vastusteta ja mitu koos vastustega. Vastustega töölehtedel kuvatakse iga sõna õige kirjapilt (nii nagu te selle sisestasite) samas nummerdatud nimekirjas kui vastusteta töölehtedel.

Kui olete oma vene segasõna töölehe välja printinud, saavad õpilased kohe harjutama hakata! Võite lasta õpilastel isegi oma tööd ära märkida - nende töölehtede abil saavad õpilased oma vastuseid vastuste lehe abil kontrollida.

Kui teil on mitu õpilast, võite teha õppimisest mängu, esitades õpilastele väljakutse, kes suudab määratud aja jooksul kõige rohkem sõnu lahti krüptida.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.