Chuyển văn bản chữ Latin sang Kirin

Cách chuyển văn bản chữ Latinh sang Kirin

Công cụ này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng chuyển đổi văn bản từ tiếng Latinh sang Kirin. Nhập văn bản tiếng Latinh vào bên trái và chọn các tùy chọn bên phải. Bạn có thể chọn không hiển thị chữ Latinh hoặc hiện chữ Latinh ở bên dưới hoặc phía trên. Ví dụ bạn có văn bản chữ ch nó sẽ trở thành ч. Công cụ này giữ nguyên định dạng văn bản gốc và có thể chuyển đổi hàng loạt dòng văn bản. Ngoài ra chúng tôi cũng có một công cụ giúp gõ văn bản Kirin trực tiếp.

Công cụ này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng chuyển đổi văn bản từ tiếng Latinh sang Kirin. Nhập văn bản tiếng Latinh vào bên trái và chọn các tùy chọn bên phải. Bạn có thể chọn không hiển thị chữ Latinh hoặc hiện chữ Latinh ở bên dưới hoặc phía trên. Ví dụ bạn có văn bản chữ ch nó sẽ trở thành ч. Công cụ này giữ nguyên định dạng văn bản gốc và có thể chuyển đổi hàng loạt dòng văn bản. Ngoài ra chúng tôi cũng có một công cụ giúp gõ văn bản Kirin trực tiếp.

Other pages and resources

You may also be interested in: