In các bảng thực hành với thứ tự câu tiếng Nga lộn xộnCách xáo trộn các câu tiếng Nga bằng công cụ này

Công cụ học tiếng Nga này rất đơn giản, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Có tùy chọn giữ chữ hoa đầu câu (viết hoa sau dấu chấm câu) hoặc viết thường toàn bộ. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không. Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ học tiếng Nga khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như xáo từ và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Nga.

Công cụ học tiếng Nga này rất đơn giản, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Có tùy chọn giữ chữ hoa đầu câu (viết hoa sau dấu chấm câu) hoặc viết thường toàn bộ. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không. Chúng tôi còn có rất nhiều công cụ học tiếng Nga khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như xáo từ và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Nga.

Other pages and resources

You may also be interested in: