Chosen File:


Lower Case - столица россии - москва. москва большая.
Upper Case - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
Capitalise New Word - Столица России - Москва. Москва Большая.

Cách chuyển các tệp TXT tiếng Nga từ viết hoa sang viết thường/viết hoa đầu câu

Tải lên tệp TXT và công cụ web này sẽ giúp bạn. Bạn có thể viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Chúng tôi cũng có công cụ Kirin tương tự dành cho văn bản hoặc tệp SRT.

Ví dụ:

Viết thường - столица россии - москва. москва большая.
Viết  hoa - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Viết hoa đầu câu - Столица России - Москва. Москва большая.
Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ - Столица России - Москва. Москва Большая.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.