Jak zašifrovat ruská slovíčka?

Jedná se o skvělý generátor pracovních listů k testování slovní zásoby a pravopisu studentů ruštiny. Můžete zadat slova, která má žák zařadit do správného pořadí. Stačí zadat slova oddělená mezerou nebo čárkou. Každé jednotlivé slovo bude zakódováno, ale váš seznam bude zachován ve stejném pořadí. Pro pracovní list si můžete zvolit ruské písmo a jeho velikost.

Vytvořený pracovní list pro výuku ruštiny bude připraven k vytištění ve formátu A4. Při tisku si můžete vybrat, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi se zobrazí správný pravopis jednotlivých slov (tak, jak jste je zadali) ve stejném číslovaném seznamu jako na pracovních listech bez odpovědí.

Jakmile si vytisknete pracovní list s ruskými slovíčky, mohou vaši žáci začít ihned procvičovat! Dokonce můžete studenty přimět, aby si svou práci sami označili - s těmito pracovními listy si studenti mohou své odpovědi zkontrolovat pomocí listu s odpověďmi.

Pokud máte více studentů, můžete z učení udělat hru a vyzvat studenty, aby zjistili, kdo dokáže ve stanoveném čase vyluštit nejvíce slov.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.