Cách chuyển số dạng ký tự sang số bằng chữ tiếng Nga

Công cụ này đổi các số thông thường như 1, 2, 4, 500 sang văn bản tiếng Nga. Bạn cũng có thể đổi văn bản tiếng Nga như Двести Тридцать Два thành số 232. 

Chúng tôi còn có các công cụ riêng biệt khác để tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.