Đây là công cụ dùng để Latinh hóa (đổi thành chữ cái Latinh) văn bản Kirin. Nhập văn bản Kirin để công cụ chuyển đổi thành văn bản chữ Latinh. Có thể chuyển đổi hàng trăm dòng văn bản cùng lúc. Bạn có thể chọn hiện văn bản tiếng Kirin ở trên hoặc dưới hoặc không hiện văn bản tiếng Kirin. Công cụ sẽ giữ nguyên định dạng nếu bạn chỉ chọn "không kèm tùy chọn Kirin".

Chúng tôi còn có các công cụ riêng biệt khác để tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.