Cách đổi các từ tiếng Nga từ số ít sang số nhiều và ngược lại

Điền một từ tiếng Nga và chọn "số ít sang số nhiều" hoặc "số nhiều sang số ít" và công cụ của chúng tôi sẽ đưa ra số ít/số nhiều cho bạn.

Chúng tôi còn có các công cụ học tiếng Nga khác như tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.