Как да записваме руски думи?

Това е чудесен генератор на работни листове за проверка на лексиката и правописа на изучаващите руски език. Можете да задавате думи, които ученикът трябва да подреди правилно. Просто въведете думите, разделени с интервал или запетая. Всяка отделна дума ще бъде зашифрована, но списъкът ви ще се запази в същия ред. Можете да изберете руския шрифт и неговия размер за работния лист.

Създаденият от вас работен лист за изучаване на руски език ще бъде готов за разпечатване във формат А4. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват правилното изписване на всяка дума (както сте ги въвели) в същия номериран списък като работните листове без отговори.

След като разпечатате работния лист с руски думи, учениците ви могат да започнат да се упражняват веднага! Можете дори да накарате учениците сами да отбелязват работата си - с тези работни листове учениците могат да проверяват отговорите си, като използват листа с отговори.

Ако имате няколко ученици, можете да ги използвате, за да превърнете ученето в игра, като предизвикате учениците да видят кой ще успее да разгадае най-много думи за определено време.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.