Chuyển chữ Kirin sang Katakana (tiếng Nhật)

Công cụ này dùng để đổi tiếng Nga sang Katakana. Bạn có thể chọn Hankaku, Hiragana hoặc Zenkaku. Công cụ này hoạt động dựa trên phát âm chữ Kirin.

Chúng tôi còn có các công cụ học tiếng Nga khác như tìm đảo chữ tiếng Nga, từ tiếng Nga kết thúc bằng, các từ tiếng Nga bắt đầu bằng, từ tiếng Nga theo chữ cái tận cùng, và nhiều công cụ học tiếng Nga hay ho khác.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.