Chuyển văn bản tiếng Nga thành dạng ảnh

 • BabelStone Han

 • DX Quant Antiqua Libertin

 • EIisabethische Book

 • Fedorovsk Unicode

 • Gost Rus Type A

 • Gost Rus Type B

 • Hussar Print Metalowe Czcionki

 • Jura Book

 • Jura DemiBold

 • Jura Light

 • Jura Medium

 • Kornilow

 • Literaturnaya Book

 • Matea 3

 • Monitorica Regular

 • Nautilus Pompilius

 • Nickainley

 • Selena

 • Selena Italic

 • Snarsky Old Style

 • Veleka Bold

 • Znikomit No25

 • GNU Unifont

Cách sử dụng công cụ Kirin sang ảnh này

Nhập văn bản tiếng Nga của bạn ở phía trên và sau đó bạn sẽ có những tùy chọn. Công cụ này được thiết kế để chia sẻ văn bản tiếng Nga với những người không được cài đặt tiếng Kirin trên máy tính của họ. Công cụ tiếng Nga này có những tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem những tùy chọn nâng cao như thay đổi màu sắc phông nền, bạn chỉ cần nhấp chọn tùy chọn nâng cao.

Đối với những tùy chọn nâng cao để tạo văn bản tiếng Hoa, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ tiếng Nga mà bạn muốn sử dụng
 • Cỡ chữ tiếng Nga mà bạn muốn sử dụng (cao nhất là cỡ 72)
 • Ảnh chữ tiếng Nga xuất (PNG, JPEG hoặc BMP)
 • Màu phông chữ – Vui lòng nhập mã màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Màu nền –Vui lòng nhập mã màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Khi đã tạo ảnh xong, bạn có thể lưu lại, tải xuống và chia sẻ trên Facebook và Twitter.

Nhập văn bản tiếng Nga của bạn ở phía trên và sau đó bạn sẽ có những tùy chọn. Công cụ này được thiết kế để chia sẻ văn bản tiếng Nga với những người không được cài đặt tiếng Kirin trên máy tính của họ. Công cụ tiếng Nga này có những tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem những tùy chọn nâng cao như thay đổi màu sắc phông nền, bạn chỉ cần nhấp chọn tùy chọn nâng cao.

Đối với những tùy chọn nâng cao để tạo văn bản tiếng Hoa, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ tiếng Nga mà bạn muốn sử dụng
 • Cỡ chữ tiếng Nga mà bạn muốn sử dụng (cao nhất là cỡ 72)
 • Ảnh chữ tiếng Nga xuất (PNG, JPEG hoặc BMP)
 • Màu phông chữ – Vui lòng nhập mã màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Màu nền –Vui lòng nhập mã màu trong hệ lục phân mà bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu trên vòng tròn màu.
 • Khi đã tạo ảnh xong, bạn có thể lưu lại, tải xuống và chia sẻ trên Facebook và Twitter.

Other pages and resources

You may also be interested in: