วิธีการแปลงตัวเลขหลักเป็นตัวเลขรัสเซีย

เครื่องมือนี้จะแปลงตัวเลขธรรมดาอย่าง 1,2, 4, 500 เป็นข้อความภาษารัสเซีย และคุณยังสามารถแปลงข้อความภาษารัสเซียอย่าง Двести Тридцать Два เป็นตัวเลข  232

นอกจากนี้เรามีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย การหาคำภาษารัสเซียด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย และเครื่องมือเรียนภาษารัสเซีย เช่น การสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษารัสเซีย

 

 

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.