Ako premeniť čísla na ruské čísla?

Táto webová aplikácia mení bežné čísla ako 1,2, 4, 500 na ruské slovné čísla. Ruské slovné čísla môžete tiež premeniť na číslice, napríklad, Двести Тридцать Два bude z nich 232. 

Ruské číslovky slov môžu byť ťažko zrozumiteľné, ale postupujú podľa rovnakého vzoru ako anglické číslovky slov. Napríklad pre čísla 11 - 19 jednoducho vezmete čísla 1 - 9 a pridáte "надцать", takže šestnásť je "šestнадцать", čo je šesť = šesť plus "надцать" = tínedžer. Na rozdiel od anglických, francúzskych a portugalských čísloviek však toto pravidlo platí aj pre čísla 11 a 12 (одиннадцать = 11 alebo jeden-teen a двенадцать = 12 alebo two-teen).

Od dvadsiatky vyššie sú ruské slovné čísla pomerne jednoduché a fungujú rovnako ako v angličtine. Dvadsaťjeden sa vyjadruje ako "dvadsať jeden", čo sa prekladá úplne rovnako. Rovnako ako v angličtine, ani tu nie je potrebná spojka "and" a netvoria ani zložené slová.

Samostatne máme k dispozícii ďalšie zdroje na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré sa končia na, ruských slov, ktoré začínajú sa, ruské slová podľa konečného písmena a množstvo zdrojov na učenie sa ruštiny ako napríklad tvorba ruských číselných bingo hárkov. 

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.