Sådan omdanner du numre til russiske tal

Denne web-app forvandler normale tal som 1,2, 4, 500 til russiske ordtal. Du kan også omdanne russiske ordtal til cifre, for eksempel, Двести Тридцать Два vil blive til 232. 

Russiske ordnumre kan være svære at forstå, men de følger det samme mønster som engelske ordnumre. For eksempel tager man for tallene 11 - 19 simpelthen tallet 1 - 9 og lægger "надцать" så seksten er "шестнадцать" hvilket er шесть = seks plus "надцать" = teen. I modsætning til engelske, franske og portugisiske tal gælder denne regel dog også for 11 og 12 (одиннадцать = 11 eller en-teen og двенадцать = 12 eller to-teen).

Fra og med tyve er russiske ordnumre ret enkle, og de fungerer som på engelsk. Enogtyve udtrykkes som "двадцать один", hvilket oversættes på nøjagtig samme måde. Ligesom på engelsk er der ikke behov for et "and", og de danner heller ikke et sammensat ord.

Selvfølgelig har vi andre ressourcer til at finde russiske anagrammerrussiske ord, der ender med, russiske ord, der starter med, russiske ord efter sidste bogstav, og masser af ressourcer til at lære russisk som skabe russiske talbingoark. 

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.