Jak změnit čísla na ruská čísla?

Tato webová aplikace mění běžná čísla jako 1,2, 4, 500 na ruská slovní čísla. Můžete také změnit ruská slovní čísla na číslice, například, Двести Тридцать Два by se z nich stalo 232. 

Ruské číslovky slov mohou být obtížně srozumitelné, ale dodržují stejný vzorec jako anglické číslovky slov. Například pro čísla 11 - 19 jednoduše vezmete čísla 1 - 9 a přidáte "надцать", takže šestnáct je "шестнадцать", což je šest = šest plus "надцать" = teen. Na rozdíl od anglických, francouzských a portugalských číslovek však toto pravidlo platí i pro jedenáctku a dvanáctku (одиннадцать = jedenáctka neboli jedenáctka a двенадцать = dvanáctka neboli dvanáctka).

Od dvacítky výše jsou ruské číslovky poměrně jednoduché a fungují stejně jako v angličtině. Dvacet jedna se vyjadřuje jako "двадцать один", což se překládá úplně stejně. Stejně jako v angličtině není potřeba "and" a ani netvoří složené slovo.

Samostatně máme další zdroje pro vyhledávání ruských anagramůruských slov, která končí na, ruských slov, která začínají na, ruská slova podle konečného písmene a spoustu zdrojů pro učení ruštiny jako je tvorba ruských číselných bingo listů. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.