Hur förvandlar man siffror till ryska siffror?

Denna webbapplikation förvandlar vanliga tal som 1,2, 4, 500 till ryska ordnummer. Du kan också omvandla ryska ordnummer till siffernummer, till exempel skulle Двести Тридцать Два bli 232. 

Ryska ordnummer kan vara svåra att förstå, men de följer samma mönster som engelska ordnummer. Till exempel, för talen 11 - 19 tar man helt enkelt talet 1 - 9 och lägger till "надцать" så sexton är "шестнадцать" vilket är шесть = sex plus "надцать" = ton. Till skillnad från engelska, franska och portugisiska siffror gäller denna regel dock även för 11 och 12 (одиннадцать = 11 eller en-etton och двенадцать = 12 eller två-etton).

Från tjugo och framåt är ryska ordnummer ganska enkla och de fungerar som på engelska. Tjugoen uttrycks som "двадцать один", vilket översätts på exakt samma sätt. Precis som på engelska behövs inte "and", och de bildar inte heller ett sammansatt ord.

Separat har vi andra resurser för att hitta ryska anagramryska ord som slutar på, ryska ord som börjar med, ryska ord efter finalbokstav, och massor av resurser för att lära sig ryska som skapande av ryska nummerbingoark. 

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.