Jak skládat ruské věty pomocí tohoto nástroje?

Tento nástroj pro výuku ruštiny je velmi jednoduchý, stačí zadat slova a pak se slova přesunou ve větách. Nejprve zadejte text a poté napište název pracovního listu. Můžete si zvolit, zda chcete text psát ve větách velkými (velkými písmeny za tečkou) nebo malými. Můžete si také zvolit písmo a velikost a zda se mají při vytváření pracovního listu PDF zobrazit odpovědi nebo ne a kolik stránek se má z každého vytisknout. Máme spoustu dalších pracovních listů pro výuku ruštiny, jako například vyplňování mezer a vytváření prázdných mezer stejně jako scramble words a vytváření ruských číselných bingo listů.

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.