พิมพ์แผ่นฝึกเรียงประโยคภาษารัสเซียวิธีการสลับตำแหน่งคำในประโยคภาษารัสเซียด้วยเครื่องมือนี้

เครื่องมือเรียนภาษารัสเซียนี้ใช้งานง่ายมาก เพียงป้อนคำต่าง ๆ ลงไปและเครื่องมือก็จะสลับตำแหน่งของคำในประโยค ขั้นแรกป้อนข้อความจากนั้นก็ตั้งชื่อแบบฝึกหัด คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ข้อความอยู่ในรูปแบบ sentence case (เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หลังจุดฟูลสตอป) หรือพิมพ์เล็ก คุณยังสามารถเลือกแบบอักษรและขนาดของข้อความได้ และเลือกได้ว่าจะพิมพ์แบบ PDF แบบมีเฉลยหรือไม่มีและพิมพ์แบบละกี่แผ่น เรามีแบบฝึกหัดภาษารัสเซียอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง และสลับอักษร และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษารัสเซีย

 

 

เครื่องมือเรียนภาษารัสเซียนี้ใช้งานง่ายมาก เพียงป้อนคำต่าง ๆ ลงไปและเครื่องมือก็จะสลับตำแหน่งของคำในประโยค ขั้นแรกป้อนข้อความจากนั้นก็ตั้งชื่อแบบฝึกหัด คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ข้อความอยู่ในรูปแบบ sentence case (เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หลังจุดฟูลสตอป) หรือพิมพ์เล็ก คุณยังสามารถเลือกแบบอักษรและขนาดของข้อความได้ และเลือกได้ว่าจะพิมพ์แบบ PDF แบบมีเฉลยหรือไม่มีและพิมพ์แบบละกี่แผ่น เรามีแบบฝึกหัดภาษารัสเซียอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง และสลับอักษร และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษารัสเซีย

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: