Jak wymieszać zdania za pomocą tego narzędzia?

To narzędzie do nauki języka rosyjskiego jest bardzo proste, zwyczajnie wprowadź słowa, a następnie słowa te zostaną wymieszane w zdaniach. Najpierw wprowadź tekst, a potem napisz tytuł arkusza. Możesz wybrać, czy pierwsze słowo w zdaniu ma się zaczynać dużą literą, czy małą. Możesz również wybrać czcionkę i rozmiar oraz pokazywanie odpowiedzi lub nie (oraz ilość arkuszy), kiedy plik PDF zostanie już utworzony. Posiadamy wiele innych narzędzi do rosyjskiego, np. do szukania rosyjskich anagramówrosyjskich słów kończących się na, rosyjskich słów zaczynających się na, rosyjskich słów według ostatniej litery i wiele innych narzędzi do nauki rosyjskiego. 

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.