Hur man blandar ihop ryska meningar?

Det här är en bra arbetsbladgenerator för att testa elevernas’ kunskap om rysk meningsstruktur. Skriv in din text i rutan och denna arbetsbladgenerator kommer att ändra ordningen på orden i din mening.

Enkla ryska meningar följer samma SVO-struktur (subjekt, verb, objekt) som på engelska. Så till exempel "Jag dricker kaffe" kan översättas direkt som "я пью кофе" (ya p'yu kofe).  Men eftersom verb böjs beroende på subjektet kan pronomenet utelämnas så "пью кофе" (p'yu kofe) skulle också vara korrekt. Ordförrådet är viktigt, men det är också viktigt att veta vilka ord som hör hemma var i en mening.

För att börja kan du antingen kopiera och klistra in din text i rutan eller skriva in den så ändrar den här arbetsbladsgeneratorn ordföljden i dina meningar.

När det gäller anpassningar kan du ange en titel och välja om du vill att alla ord ska visas med små bokstäver eller med meningsklasser för nya meningar. Du kan också välja typsnitt och storlek på texten. Det finns också ett alternativ för att ta bort ursprungliga kommatecken och citationstecken för att öka övningsuppgifternas svårighetsgrad.

Arbetsbladet med ryska förvirrade meningar som du skapar kommer att vara färdigt för dig att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa meningarna i rätt ordning (som du skrev in dem).

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för ryska förvirrade meningar kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med få eleverna att markera sitt eget arbete – med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Vi har massor av andra arbetsblad för att lära sig ryska som fyll i luckan och skapa tomma utrymmen samt förvirra ord och skapa ryska nummer bingoark.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.