Jak převést text z latinky do cyrilice?

Náš nástroj je navržen tak, aby usnadnil převod textu z latinky do cyrilice. Vlevo zadejte text psaný latinkou a vpravo vyberte požadovanou možnost. Můžete si vybrat, zda nemáte žádnou latinku, nebo latinku pod nebo nad. Příkladem je, že pokud máte text s ch, stane se z č. Tento nástroj by měl zachovat stejné formátování jako původní text a dokáže převést mnoho řádků textu. Samostatně máme nástroj, který slouží k přímému psaní do kyrilice ruštiny

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.