Jak převést text z latinky do cyrilice?

Tento převodník je navržen tak, aby usnadnil převod textu z latinky (A, B, C, D atd.) do cyrilice (а, б, ц, д).

Vlevo zadejte text v latince a vpravo vyberte příslušnou možnost.

K dispozici jsou tři možnosti převodu:

  • Pouze zobrazená cyrilice bez textu v latince
  • Kyrilice s původním latinským textem pod sebou
  • Text v cyrilici s původními latinskými znaky nahoře.

Například z "Učit se rusky je zábava" se stane "(Леарнинг Руссиан ис фун".

Tento převodník pracuje s více než sto řádky textu a měl by zachovat stejné formátování, odstavce atd. jako původní text.

Samostatně máme online aplikaci která slouží k přímému psaní do kyrilice ruštiny

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.