แปลงข้อความจากอักษรละตินเป็นอักษรซีริลลิก

วิธีการแปลงข้อความจากอักษรละติน(โรมัน)เป็นอักษรซีริลลิก

เครื่องมือของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การแปลงข้อความจากตัวอักษรละตินเป็นตัวอักษรซีริลลิกเป็นเรื่องง่าย เพียงป้อนข้อความอักษรละตินทางด้านซ้ายแล้วเลือกตัวเลือกทางด้านขวา คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการไม่ต้องแสดงอักษรละตินหรือแสดงด้านล่างหรือบนข้อความที่แปลงแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อความที่มี ch ข้อความนั้นจะกลายเป็น ч เครื่องมือนี้จะคงรูปแบบเดียวกับข้อความต้นฉบับและสามารถแปลงข้อความได้หลายบรรทัด เรามีเครื่องมือสำหรับพิมพ์ภาษาซีริลลิกรัสเซียโดยตรง

 

เครื่องมือของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การแปลงข้อความจากตัวอักษรละตินเป็นตัวอักษรซีริลลิกเป็นเรื่องง่าย เพียงป้อนข้อความอักษรละตินทางด้านซ้ายแล้วเลือกตัวเลือกทางด้านขวา คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการไม่ต้องแสดงอักษรละตินหรือแสดงด้านล่างหรือบนข้อความที่แปลงแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อความที่มี ch ข้อความนั้นจะกลายเป็น ч เครื่องมือนี้จะคงรูปแบบเดียวกับข้อความต้นฉบับและสามารถแปลงข้อความได้หลายบรรทัด เรามีเครื่องมือสำหรับพิมพ์ภาษาซีริลลิกรัสเซียโดยตรง

 

Other pages and resources

You may also be interested in: