Jak przekonwertować tekst z alfabetu łacińskiego na cyrylicę?

Ten konwerter został zaprojektowany, aby ułatwić konwersję tekstu z łaciny (A, B, C, D itp.) na cyrylicę (а, б, ц, д).

Wprowadź tekst alfabetu łacińskiego po lewej stronie, a następnie wybierz opcję po prawej stronie.

Dostępne są trzy opcje konwersji:

  • Tylko wyświetlana cyrylica bez tekstu łacińskiego
  • Cyrylica z oryginalnym alfabetem łacińskim poniżej
  • Tekst cyrylicy z oryginalnymi znakami latynoskimi powyżej.

Na przykład, "Nauka rosyjskiego jest zabawą" staje się "(Леарнинг Русиан ис фун".

Ten konwerter pracuje z ponad stu liniami tekstu i powinien zachować to samo formatowanie, akapity itp. co oryginalny tekst.

Posiadamy również narzędzie do bezpośredniego pisania rosyjską cyrylicą

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.