Premena cyrilika do katakana (japončina)

Tento konvertor sa používa na zmenu ruštiny na katakanu. Katakana je uhlovejšia forma kany (slabičného písma) používaná v japončine. Katakana sa používa predovšetkým pre vedecké slová alebo slová cudzieho pôvodu. Môžete si vybrať, či je to hankaku, hiragana alebo zenkaku. Tento konvertor zhruba funguje na základe zvukov cyriliky. 

V hornom políčku vložte svoju cyriliku (ruštinu) a potom vyberte, ako ju má aplikácia previesť.

Prvá možnosť je len zobrazenie Hankaku. Ide o katakanu, ktorá je o polovicu širšia ako vysoká.

Druhá možnosť zobrazí hiraganu. Hiragana je menej hranatá forma kany v japonskom písme. Znamená "tečúca kana".

Tretia možnosť zobrazuje Zenkaku. Ide o katakanu, v ktorej majú znaky rovnakú výšku a šírku.

Príklad so znakmi русские символы, v Hankaku by to bolo ロシア語の文字, v Hiragane by to bolo ろしあ語の文字 a v Zenkaku by to bolo ロシア語の文字

Samostatne máme ďalšie konvertory a zdroje na učenie sa ruštiny vrátane vyhľadávania ruských anagramovruských slov, ktoré sa končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena a množstvo pracovných listov na učenie sa ruštiny. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.