แปลงอักษรซีริลลิกเป็นอักษรคาตากานะ (ภาษาญี่ปุ่น)

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อเปลี่ยนภาษารัสเซียเป็นคาตากานะ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวอักษรแบบครึ่งความกว้าง (Hankaku) ฮิรากานะ (Hiragana) หรือเต็มความกว้าง (Zenkaku) เครื่องมือนี้ใช้งานได้อย่างคร่าวๆ โดยอิงจากเสียงซีริลลิก

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย การหาคำภาษารัสเซียด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย และแบบฝึกหัดภาษารัสเซียมากมาย

 

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อเปลี่ยนภาษารัสเซียเป็นคาตากานะ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวอักษรแบบครึ่งความกว้าง (Hankaku) ฮิรากานะ (Hiragana) หรือเต็มความกว้าง (Zenkaku) เครื่องมือนี้ใช้งานได้อย่างคร่าวๆ โดยอิงจากเสียงซีริลลิก

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย การหาคำภาษารัสเซียด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย และแบบฝึกหัดภาษารัสเซียมากมาย

 

Other pages and resources

You may also be interested in: