ทำคำภาษารัสเซียเป็นเอกพจน์พหูพจน์

วิธีการทำคำภาษารัสเซียจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์และจากพหูพจน์เป็นเอกพจน์

กรอกข้อความภาษารัสเซียและเลือก "เอกพจน์เป็นพหูพจน์" หรือ "พหูพจน์เป็นเอกพจน์" และเครื่องมือของเราจะบอกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

นอกจากนี้เรามีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย การหาคำภาษารัสเซียด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย และเครื่องมือเรียนภาษารัสเซียมากมาย

กรอกข้อความภาษารัสเซียและเลือก "เอกพจน์เป็นพหูพจน์" หรือ "พหูพจน์เป็นเอกพจน์" และเครื่องมือของเราจะบอกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

นอกจากนี้เรามีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย การหาคำภาษารัสเซียด้วยตัวอักษรตัวสุดท้าย และเครื่องมือเรียนภาษารัสเซียมากมาย

Other pages and resources

You may also be interested in: