แปลงไฟล์ TXT ภาษารัสเซียจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็ก

Chosen File:


Lower Case - столица россии - москва. москва большая.
Upper Case - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
Capitalise New Word - Столица России - Москва. Москва Большая.

วิธีการทำไฟล์ข้อความ (TXT) ภาษารัสเซียเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

อัปโหลดไฟล์ .TXT ภาษารัสเซียแล้วเว็บไซต์เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนมัน โดยคุณสามารถเปลี่ยนทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ Sentence case หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่  Sentence case หมายความว่า คำที่อยู่หลังจากจุดฟูลสตอป เครื่องหมายคำถาม หรือเครื่องหมายตกใจ จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรืออีกทางหนึ่งคุณสามารถเลือกทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ เรามีเครื่องมือภาษาซีริลลิกแบบเดียวกันสำหรับข้อความหรือไฟล์SRT

ตัวอย่าง:

พิมพ์เล็ก - столица россии - москва. москва большая.
พิมพ์ใหญ่ - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ - Столица России - Москва. Москва Большая.

 

อัปโหลดไฟล์ .TXT ภาษารัสเซียแล้วเว็บไซต์เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนมัน โดยคุณสามารถเปลี่ยนทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ Sentence case หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่  Sentence case หมายความว่า คำที่อยู่หลังจากจุดฟูลสตอป เครื่องหมายคำถาม หรือเครื่องหมายตกใจ จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรืออีกทางหนึ่งคุณสามารถเลือกทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ เรามีเครื่องมือภาษาซีริลลิกแบบเดียวกันสำหรับข้อความหรือไฟล์SRT

ตัวอย่าง:

พิมพ์เล็ก - столица россии - москва. москва большая.
พิมพ์ใหญ่ - СТОЛИЦА РОССИИ - МОСКВА. МОСКВА БОЛЬШАЯ.
Sentence Case - Столица России - Москва. Москва большая.
ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ - Столица России - Москва. Москва Большая.

 

Other pages and resources

You may also be interested in: