To narzedzie służy to romanizacji (przekształcenia w alfabet łaciński) tekstu napisanego cyrylicą. Wprowadź tekst w cyrylicy, a narzędzie przekonwertuje je na alfabet łaciński. To narzędzie potrafi przekonwertować setki linijek tekstu naraz. Możesz zdecydować, czy chcesz widzieć tekst bez cyrylicy, czy z cyrylicą nad lub pod tekstem. To narzędzie powinno zachować oryginalne formatowanie, jeśli skorzystasz z opcji "bez Cyrylicy".

Posiadamy wiele innych narzędzi do rosyjskiego, np. do szukania rosyjskich anagramówrosyjskich słów kończących się na, rosyjskich słów zaczynających się na, rosyjskich słów według ostatniej litery i wiele innych narzędzi do nauki rosyjskiego. 
Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.