• Shift


 • а
  е
  ё
  э

 • б

 • в
  о
  у

 • г

 • д

 • з

 • и

 • к
  я

 • л

 • м

 • н

 • п
  ф

 • р

 • с

 • т

 • х
  ц

 • х
  ц

 • ш
  щ


Spreminjanje besedila v cirilici v hebrejščino (z zvoki)

S to tipkovnico lahko besedilo v cirilici pretvorite v hebrejščino. To temelji na ustrezni fonetiki znakov.

Pod cirilskimi znaki so ustrezni hebrejski znaki. Poiščite cirilski znak in s tipkovnico ročno vnesite hebrejski znak v polje. 

Na primer, besedilo "iz ruščine v hebrejščino", ki je v cirilici "С русского на иврит", lahko pretvorite v "ס רוססקוגו נא יורית".

Prilagodite lahko velikost in barvo hebrejskega besedila v izhodnem polju ter barvo hebrejske tipkovnice.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.