ประโยคภาษารัสเซีย สร้างช่องว่าง
วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษารัสเซียที่มีช่องว่าง

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษารัสเซียเพื่อเติมคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้ คลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง เช่น: “I like watching television” อาจกลายเป็น “I like watching ________ (television).” คุณสามารถเลือกฟอนต์ซีริลลิกละขนาดของข้อความรวมทั้งชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษารัสเซียที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน

 

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษารัสเซียเพื่อเติมคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้ คลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง เช่น: “I like watching television” อาจกลายเป็น “I like watching ________ (television).” คุณสามารถเลือกฟอนต์ซีริลลิกละขนาดของข้อความรวมทั้งชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษารัสเซียที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน

 

Other pages and resources

You may also be interested in: