วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษารัสเซียที่มีช่องว่าง

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษารัสเซียเพื่อเติมคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้ คลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง เช่น: “I like watching television” อาจกลายเป็น “I like watching ________ (television).” คุณสามารถเลือกฟอนต์ซีริลลิกละขนาดของข้อความรวมทั้งชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษารัสเซียที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน

 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.