คำภาษารัสเซียตามความยาว


วิธีการค้นหาคำภาษารัสเซียตามความยาว

เลือกตัวอักษรที่คุณต้องการให้ขึ้นต้นคำนั้น แล้วเลือกจำนวนตัวอักษรในคำภาษารัสเซีย และคุณจะเห็นคำภาษารัสเซียทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์นั้น ดังนั้นหากคุณเลือกตัวอักษรเป็น A โดยมีจำนวนตัวอักษรเท่ากับ 10 คุณจะได้รับคำ เช่น абажурчики, абазинский และคำอื่น ๆ อีก 1,100 คำที่ขึ้นต้นด้วย A และมี 10 ตัวอักษร

คอลัมน์แรกคือคำศัพท์ คอลัมน์ที่สองจะบอกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ และคอลัมน์ที่สามคือเพศ และเรายังมีเรามีเครื่องมืออื่นๆ มากมายสำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่มีตัวอักษรเฉพาะ (อยู่ติดกันหรือแยกกัน)และเครื่องมือเรียนภาษารัสเซียอื่น ๆ มากมาย

 

 

เลือกตัวอักษรที่คุณต้องการให้ขึ้นต้นคำนั้น แล้วเลือกจำนวนตัวอักษรในคำภาษารัสเซีย และคุณจะเห็นคำภาษารัสเซียทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์นั้น ดังนั้นหากคุณเลือกตัวอักษรเป็น A โดยมีจำนวนตัวอักษรเท่ากับ 10 คุณจะได้รับคำ เช่น абажурчики, абазинский และคำอื่น ๆ อีก 1,100 คำที่ขึ้นต้นด้วย A และมี 10 ตัวอักษร

คอลัมน์แรกคือคำศัพท์ คอลัมน์ที่สองจะบอกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ และคอลัมน์ที่สามคือเพศ และเรายังมีเรามีเครื่องมืออื่นๆ มากมายสำหรับการค้นหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่มีตัวอักษรเฉพาะ (อยู่ติดกันหรือแยกกัน)และเครื่องมือเรียนภาษารัสเซียอื่น ๆ มากมาย

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: