วิธีการค้นหาคำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย...

เลือกตัวอักษรที่คุณต้องการให้อยู่ท้ายคำและเลือกว่าต้องการให้คำภาษารัสเซียนั้นมีกี่ตัวอักษร จากนั้นคุณจะเห็นคำภาษารัสเซียทุกคำที่เป็นไปตามเกณฑ์นั้น ดังนั้นหากคุณเลือก A และจำนวนตัวอักษรเป็น 10 คุณจะเห็นคำอย่าง: аборигенкааванкамера และคำอื่น ๆ อีก 1,800 คำที่ลงท้ายด้วย A และมี 10  ตัวอักษร

คอลัมน์แรกคือคำ คอลัมน์ที่สองบอกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ และคอลัมน์ที่สามคือเพศ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการหาคำสลับอักษรภาษารัสเซีย คำภาษารัสเซียที่ลงท้ายด้วย คำภาษารัสเซียที่ขึ้นต้นด้วย คำภาษารัสเซียที่มีตัวอักษรเฉพาะ (อยู่ติดกันหรือแยกกัน)และเครื่องมือเรียนภาษารัสเซียอื่น ๆ มากมาย

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.