แผ่นบิงโกตัวเลขรัสเซียเฉพาะแบบพิมพ์ออกมาได้

 
ที่ยังต้องใส่ 9

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษารัสเซีย

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขเป็นคำภาษารัสเซียจากตัวเลขที่คุณป้อน คุณสามารถกรอกตัวเลขแต่ละตัวคั่นด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำและตัวเลขแต่ละจำนวนสามารถมีได้มากถึง 8 หลักคุณสามารถเลือกขนาดตารางว่าาจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวบนแผ่นบิงโก ตัวเลขที่คุณป้อนจะปรากฏเป็นตัวเลขคำภาษารัสเซีย การสุ่มตำแหน่งหมายเลขบนแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะปรากฏบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน และยังมีตัวเลือกให้พิมพ์กระดาษคำตอบและเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบไม่มีคำตอบกี่ใบ กระดาษคำตอบจะมีตัวเลขอารบิกพร้อมตัวเลขเป็นคำภาษาภาษารัสเซียอยู่ในวงเล็บ และหากคุณต้องการตัวเลขแบบสุ่ม คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ เรามีแบบฝึกหัดภาษารัสเซียอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง และสลับอักษร 

 

 

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขเป็นคำภาษารัสเซียจากตัวเลขที่คุณป้อน คุณสามารถกรอกตัวเลขแต่ละตัวคั่นด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำและตัวเลขแต่ละจำนวนสามารถมีได้มากถึง 8 หลักคุณสามารถเลือกขนาดตารางว่าาจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวบนแผ่นบิงโก ตัวเลขที่คุณป้อนจะปรากฏเป็นตัวเลขคำภาษารัสเซีย การสุ่มตำแหน่งหมายเลขบนแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะปรากฏบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน และยังมีตัวเลือกให้พิมพ์กระดาษคำตอบและเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบไม่มีคำตอบกี่ใบ กระดาษคำตอบจะมีตัวเลขอารบิกพร้อมตัวเลขเป็นคำภาษาภาษารัสเซียอยู่ในวงเล็บ และหากคุณต้องการตัวเลขแบบสุ่ม คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ เรามีแบบฝึกหัดภาษารัสเซียอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง และสลับอักษร 

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: