Jak převést ruštinu do Unicode?

Pomocí tohoto převodníku převedete ruskou cyrilici do Unicode a Unicode do ruské cyrilice. Unicode se používá proto, aby bylo možné ruskou cyrilici vyjádřit správně online. 

Ruská cyrilice stále představuje určité problémy při používání online. Jedním z problémů je, že existuje řada různých způsobů transliterace nebo romanizace znaků cyrilice a žádný standard nebyl přijat univerzálně. To může vést ke zmatkům a potížím při snaze komunikovat s ostatními online pomocí cyrilice. Navíc některé webové prohlížeče a operační systémy nepodporují správně znaky cyrilice, což může také způsobovat problémy. Unicode měl vyřešit všechny problémy s kódováním nad všemi jazyky.

Blok obsahuje několik doplňků znaků pro menšinové jazyky, které používají cyrilici, a také historické ortografie. Kromě toho obsahuje předkomponovaná přízvučná ruská (cyrilická) písmena, která nejsou obsažena v normě ISO 8859-5. Ty lze kombinovat přidáním spojovacího přízvuku (U+0301) za přízvučnou samohlásku, jako například е́ у́ э́.

Samostatně máme další zdroje pro výuku ruštiny včetně vyhledávání ruských anagramůruských slov, která končí, ruských slov, která začínají, ruských slov podle koncového písmene a spoustu pracovních listů pro výuku ruštiny. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.