Jak zjistit, jakého rodu je slovo?

Pomocí tohoto zdroje můžete zjistit rod ruského podstatného jména.

Ruská podstatná jména se dělí na mužský, ženský a střední rod. Zcela obecně platí, že o gramatickém rodu živých předmětů rozhoduje rod, ačkoli existují podstatná jména živočišně neutrální, jako je "zvíře" (животное) a "dítě" (ребенок).

Většina neživotných podstatných jmen je rodu mužského a ženského. Rod těchto podstatných jmen je do značné míry nevysvětlitelný a podmíněný různými faktory (např. kořenem slova).

Rod většiny ruských podstatných jmen můžete určit podle posledního písmene nominativu jednotného čísla. Tato pravidla jsou obecná a v žádném případě ne definitivní. Obecné pravidlo však říká, že: obvykle podstatná jména mužského rodu končí na souhlásku nebo písmeno "й", podstatná jména ženského rodu končí na "а" nebo "я" a podstatná jména středního rodu končí na "o", "e" nebo "ë".

Je však mnoho ruských podstatných jmen, která se těmito pravidly neřídí. Pokud chcete snadno zjistit rod ruského slova, použijte tuto aplikaci, která vám to řekne!

Samostatně máme další výukové materiály pro vyhledávání ruských anagramůruských slov, která končí, ruských slov, která začínají, ruských slov podle koncového písmene.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.