Jak používat tento pracovní list k vyplňování mezer v ruštině?

Jedná se o nástroj pro vytváření pracovních listů, který zjišťuje, zda žáci ruštiny znají odpovědi, které by měly být uvedeny v mezerách. Zadáte text a poté pro vyberete každé slovo, které má být odpovědí. Tato slova se pak zobrazí v samostatném poli, které mohou žáci vybrat. K dispozici je také možnost zakódovat text odpovědí tak, aby se objevil ve špatném pořadí (takže pokud je slovo Москва, pak se může v odpovědích objevit jako кМовса). Je zde možnost zvolit si různé ruské fonty a jejich velikost. Při tisku je pak možnost zvolit, kolik listů chcete "s odpověďmi" a kolik "bez".  Na listu "s odpověďmi" budou slovíčka zobrazena ve správném pořadí, pokud jste se rozhodli pro jejich zakódování. Po vytvoření listů "s odpověďmi" a "bez odpovědí" se tyto listy pro snadnější tisk vloží do jednoho souboru PDF.

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.