Jak vytvořit prázdná místa v pracovních listech ruštiny?

Jedná se o nástroj pro vytváření pracovních listů s prázdnými místy, do kterých mohou žáci ruštiny vkládat vlastní odpovědi. Kliknete na slovo v textu a toto slovo se vloží do závorky s mezerou, před kterou může student napsat svou odpověď. Anglický příklad může být: Rád se dívám na televizi, z čehož se stane Rád se dívám na ________(televize). U pracovního listu si můžete zvolit písmo cyrilice a velikost textu a také název. Vytvořené pracovní listy pro výuku ruštiny jsou připraveny k vytištění.

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.