Jak vytvořit ruské vyhledávání slov?

Tento online nástroj vytváří slovní vyhledávače s ruskými slovy. Zadejte požadovaná slova, za nimiž následuje mezera, a zvolte, jakou velikost mřížky chcete. Vyhledávání ruských slov lze řadit shora dolů, zleva doprava a diagonálně (nahoru a dolů). Pokud má tedy slovo 7 písmen, zobrazí se přes 7 čtverců. Samostatně je k dispozici list s odpověďmi, který zvýrazňuje odpovědi různými barvami, a můžete si vybrat, kolik stránek bude bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Do mřížky se přidávají i náhodná písmena. Máme spoustu dalších pracovních listů na výuku ruštiny, jako jsou doplň mezery a vytvoř prázdná místa a také scramble věty a scramble slova a vytvářet ruské číselné bingo listy.

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.