Jak korzystać z narzędzia do tworzenia arkuszy do wypełniania luk po rosyjsku?

Użyj tego zasobu, aby stworzyć drukowalne rosyjskie arkusze do uzupełniania luk. Te arkusze mogą być używane do oceny słownictwa i struktury zdań. Co'jest naprawdę wspaniałe w tych arkuszach to fakt, że mogą być one dostosowane do użycia na różnych poziomach zaawansowania.

Wprowadź tekst, a następnie wybierz każde słowo, które ma być odpowiedzią. Słowa te pojawią się w osobnym polu do wyboru przez uczniów. Aby uczynić rzeczy nieco trudniejsze, można wybrać, czy’chcesz, aby odpowiedzi były zakodowane tak, że studenci muszą zarówno odkodować odpowiedzi, a następnie znaleźć właściwe miejsce, aby wypełnić lukę (więc jeśli słowo jest Москва następnie może pojawić się jako кМовса w odpowiedziach).

Istnieje możliwość wyboru różnych rosyjskich czcionek i ich wielkości. Podczas drukowania można wybrać ile arkuszy chcemy mieć bez odpowiedzi, a ile z odpowiedziami. Arkusze z odpowiedziami pokażą lukę wypełnioną prawidłowym słowem i będą miały je podkreślone. Arkusz "z odpowiedziami" pokaże również słowa w prawidłowej kolejności, jeśli zdecydowałeś się je zakodować. Kiedy tworzysz "z odpowiedziami" i "bez odpowiedzi", są one umieszczone w jednym pliku PDF dla ułatwienia drukowania.

Jak tylko wydrukujesz swój rosyjski Fill in the Gap arkusz, twoi uczniowie mogą zacząć ćwiczyć od razu! Możesz nawet kazać uczniom zaznaczać ich własne prace – z tymi arkuszami uczniowie mogą sprawdzić swoje odpowiedzi korzystając z arkusza odpowiedzi.

Przykłady uzupełniania luk:

У меня есть кот.

będzie

У ____ кот (меня есть)

Jeśli chciałeś wybrać więcej niż jedną odpowiedź:

У меня есть кот. Его зовут Перси.

będzie

У ____ кот. Его _____ Перси. (меня есть, зовут)

Gdybyś chciał zrobić to jeszcze bardziej zaawansowane, na przykład:

Я владелец кошки. Это коричневые кошки. Мой любимый кот - Перси.

co staje się

Я _____ кошки. Это ______ кошки. Мой _____ кот Перси. (владелец, коричневые, любимый )

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.