Как да използвате този руски работен лист за попълване на пропуски?

Това е инструмент за създаване на работни листове, за да се провери дали учащите руски език знаят отговорите, които трябва да бъдат вписани в полетата. Въвеждате текста, след което избирате всяка дума, която искате да бъде отговор. След това тези думи ще се появят в отделно поле, което учениците могат да изберат. Има и възможност за кодиране на текста на отговорите, така че той да се появи в грешен ред (така че ако думата е Москва, то тя може да се появи като кМовса в отговорите). Има възможност да се избират различни шрифтове и размер на руския език. След това има възможност при отпечатване да изберете колко листа искате "с отговори" и колко "без отговори".  Листът "с отговори" ще показва думите в правилния ред, ако сте избрали да ги закръгляте. Когато създадете листовете "с отговори" и "без отговори", те се извеждат в един PDF файл за по-лесно отпечатване.

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.