Hur använder man detta ryska arbetsblad för att fylla i luckan?

Använd den här resursen för att skapa utskrivbara arbetsblad för att fylla i luckor i ryska.

De här arbetsbladen kan användas för att bedöma ordförråd och meningsstruktur. Det som är riktigt bra med dessa arbetsblad är att de kan anpassas för att användas på olika nivåer.

Inför texten och markera sedan varje ord som du vill ska vara ett svar. Dessa ord kommer sedan att visas i en separat ruta där eleverna kan välja. För att göra det hela lite svårare kan du välja om du vill att svaren ska vara förvrängda så att eleverna måste både lösa upp svaren och sedan hitta rätt ställe att fylla luckan på (så om ordet är Москва kan det visas som кМовса i svaren).

Det finns möjlighet att välja olika ryska typsnitt och storlek. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa luckan fylld med rätt ord och ha det understruket. Arbetsbladet "med svar" visar också orden i rätt ordning om du har valt att förvränga dem. När du skapar "med svar" och "utan svar" läggs de samman i en PDF-fil för att underlätta utskrift.

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för ryska Fyll i luckan kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med få eleverna att markera sitt eget arbete – med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Exempel på att fylla i luckan:

У меня есть кот.

Varje blir

У ____ кот (меня есть)

Om du vill välja mer än ett svar:

У меня есть кот. Его зовут Перси.

Varje blir

У ____ кот. Его _____ Перси. (меня есть, зовут)

Om du vill göra det ännu mer avancerat, till exempel:

Я владелец кошки. Это коричневые кошки. Мой любимый кот - Перси.

vilket blir

Я _____ кошки. Это ______ кошки. Мой _____ кот Перси. (владелец, коричневые, любимый )

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.