Rysk mening - Skapa mellanrum
Hur skapar man tomma utrymmen för att lära sig ryska arbetsblad?

Skapa arbetsblad med tomma ytor som eleverna kan fylla i med den här arbetsbladgeneratorn. 

Du kan välja vilken text som ska användas, så att du kan anpassa arbetsbladet till dina elevers behov. Du kan fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast och få extra träning med dem. Det kan anpassas för att testa en elevs kunskaper om målordförrådet i ett visst tema.

För att skapa arbetsblad skriver du din mening och klickar sedan helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara  Я люблю ______ музыку дома (слушать).

Ett annat exempel skulle kunna vara: Я люблю заниматься спорт vilket blir Я люблю заниматься ____ (спорт).  Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Я люблю играть в нетбол (спорт).

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Я люблю слушать музыку vilket blir Я люблю слушать ____ (музыку) .  Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Я люблю слушать классическую музыку (музыка).

Ett exempel på hur man kan använda detta för grammatik är med pronomen. 
Мне нравится разговаривать с ним som blirМне нравится разговаривавать с ____ (ним) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. 

En annan fördel med dessa arbetsblad med tomt utrymme är att det inte nödvändigtvis finns ett rätt eller fel svar, så du kan få en grupp elever att diskutera sina svar.

För anpassning kan du välja det kyrilliska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för ryskinlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut.

Skapa arbetsblad med tomma ytor som eleverna kan fylla i med den här arbetsbladgeneratorn. 

Du kan välja vilken text som ska användas, så att du kan anpassa arbetsbladet till dina elevers behov. Du kan fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast och få extra träning med dem. Det kan anpassas för att testa en elevs kunskaper om målordförrådet i ett visst tema.

För att skapa arbetsblad skriver du din mening och klickar sedan helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara  Я люблю ______ музыку дома (слушать).

Ett annat exempel skulle kunna vara: Я люблю заниматься спорт vilket blir Я люблю заниматься ____ (спорт).  Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Я люблю играть в нетбол (спорт).

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Я люблю слушать музыку vilket blir Я люблю слушать ____ (музыку) .  Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Я люблю слушать классическую музыку (музыка).

Ett exempel på hur man kan använda detta för grammatik är med pronomen. 
Мне нравится разговаривать с ним som blirМне нравится разговаривавать с ____ (ним) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. 

En annan fördel med dessa arbetsblad med tomt utrymme är att det inte nödvändigtvis finns ett rätt eller fel svar, så du kan få en grupp elever att diskutera sina svar.

För anpassning kan du välja det kyrilliska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för ryskinlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut.

Andra sidor och resurser

Du kanske också är intresserad av:

Ange ryska meningar så kommer arbetsbladsgeneratorn att flytta runt orden slumpmässigt. Du kan välja att behålla texten i meningsbokstäver (versal efter en punkt) eller helt små bokstäver. Det finns också möjlighet att skriva ut svarsblad.

Stöd RussianTools.com och registrera dig för reklamfri prenumeration

RussianTools.com har funnits i många år. Vi förbättrar ständigt webbplatsen och hittar fler sätt att hjälpa lärare och elever som lär sig ryska. Om du vill njuta av en annonsfri upplevelse är detta tillgängligt för $ 3,28 / månad. Du kan registrera dig via vår Patreon-sida. Detta pris är i USD men du kan debiteras i de flesta lokala valutor. Vi har andra paket tillgängliga.