Sådan opretter man russisk læringsark med blanke felter

Opret arbejdsark med tomme felter, som eleverne kan udfylde med denne arbejdsarkgenerator. 

Du kan selv vælge den tekst, der skal bruges, så du kan tilpasse arbejdsarket til dine elever. Du kan fokusere på de ord og sætninger, som eleven finder sværest, og få ekstra øvelse med dem. Det kan tilpasses til at teste en elevs viden om målordforråd inden for et bestemt tema.

For at oprette arbejdsark skal du skrive din sætning og derefter blot klikke på et ord i teksten, som du ønsker at oprette et arbejdsark for. Ordet vises derefter i parentes med et felt, hvor eleverne kan udfylde deres eget svar.

Eksempler på tomrum

Et simpelt eksempel kunne være  Я люблю ______ музыку дома (слушать).

Et andet eksempel kunne være: Я люблю заниматься спорт hvilket bliver til Я люблю заниматься ____ (спорт).  Den studerende vil derefter blive bedt om at angive en sport, så et korrekt svar kunne være Я люблю играть в нетбол (спорт).

Et mere avanceret eksempel kunne være: Я люблю слушать музыку som bliver til Я люблю слушать ____ (музыку) .  Eleven kan derefter udfylde en musiktype, så det bliver Я люблю слушать класссическую музыку (музыка).

Et eksempel på at bruge dette til grammatik ville være med pronominer. 
Мне нравится разговаривать с ним, som bliver tilМне нравится разговаривававать с ____ (ним), hvor eleverne skal erstatte pronomenet med et andet pronomen. 

En anden fordel ved disse blankoark er, at der ikke nødvendigvis er et rigtigt eller forkert svar, så du kan få en gruppe af elever til at diskutere deres svar.

For tilpasning kan du vælge den kyrilliske skrifttype og tekstens størrelse samt titlen på arbejdsarket. Det arbejdsark til russisk indlæring du opretter, vil være klar til at blive udskrevet.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.