Kako ugotoviti, katerega spola je beseda?

S tem virom lahko ugotovite spol ruskega samostalnika.

Ruski samostalniki se delijo na moške, ženske in srednje ženske oblike. Zelo splošno pravilo je, da se o slovničnem spolu živih predmetov odloča po spolu, čeprav obstajajo tudi nevtralni samostalniki, kot sta "žival" (животное) in "otrok" (ребенок).

Večina neživih samostalnikov je moškega in ženskega spola. Spol teh samostalnikov je večinoma nerazložljiv in pogojen z različnimi dejavniki (npr. korensko besedo).

Pol večine ruskih samostalnikov lahko določite na podlagi zadnje črke imenovalniške oblike ednine. Ta pravila so splošna in nikakor niso dokončna. Vendar pa splošno pravilo pravi, da se: običajno samostalniki moškega spola končujejo na soglasnik ali črko "й", samostalniki ženskega spola končujejo na "а" ali "я", samostalniki srednjega spola pa na "o", "e" ali "ë".

Ale obstaja veliko ruskih samostalnikov, ki ne upoštevajo teh pravil. Če želite na enostaven način ugotoviti spol ruske besede, uporabite to aplikacijo, ki vam bo to povedala!

Samostojno imamo še druge izobraževalne vire za iskanje ruskih anagramovruskih besed, ki se končajo s, ruskih besed, ki se začnejo s, ruskih besed po končni črki.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.