Hur tar man reda på vilket kön ett ord har?

Du kan använda den här resursen för att ta reda på vilket genus ett ryskt substantiv har.

Ryska substantiv är indelade i maskulina, feminina och neutrumsformer. Som en mycket allmän regel avgörs det grammatiska könet av animerade objekt, även om det finns animerade neutrala substantiv som "djur" (животное) och "barn" (ребенок).

De flesta livlösa substantiv är maskulina och feminina. Dessa substantivs genus är till stor del oförklarligt och beroende av olika faktorer (t.ex. rotordet).

Du kan fastställa genus för de flesta ryska substantiv utifrån den sista bokstaven i den nominativa singularformen. Dessa regler är allmänna och på intet sätt definitiva. Den allmänna regeln säger dock att: vanligtvis maskulina substantiv slutar på en konsonant eller bokstaven "й", feminina substantiv slutar på "а" eller "я" och neutra substantiv slutar på "o", "e" eller "ë".

Men det finns många ryska substantiv som inte följer dessa regler. Om du vill ha ett enkelt sätt att ta reda på vilket genus ett ryskt ord har, kan du använda den här appen för att få reda på det!

Separat har vi andra pedagogiska resurser för att hitta ryska anagramRyska ord som slutar med, ryska ord som börjar med, ryska ord efter slutstav.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.